Öppet hus = Man väljer fritt vad man vill ta med eller inte. Inget speciellt planerat för mötet,

vi träffas o ev löser våra släktforskar problem.

Vi annonserar inte i HT längre om våra mötesdagar.
Vi mailar någon dag före mötet till alla som anmält e-post. Vi kan även sms:a om man INTE har någon e-post. Anmäl din e-post eller mobilnr.
(Säkrast med e-post)

E-post